Thursday, February 14, 2008

Reči teku

Bujica.
Reči teku.
Umesto suza.
Maskenbal.
Iskrivljena lica,
strana.
Laži peku,
kao meduza.
Hrpa pogrešnih reči.
Prave, gde su?
Kao noj u pesku,
ostale su iza paravana...