Thursday, November 21, 2013

Molba

O, svemoćni bogovi vremena,
uslišite molbu smrtnoga čoveka:
želim da magija ovoga trena
nastavi da traje doveka...

Bogovi ćute, trenutak vene,
ostaju samo drage uspomene:
šapat talasa, šuštanje pene,
povetarac morski...
                       i ona kraj mene...

:: 20.07.2012.