Saturday, April 11, 2009

Zauvek sam

Koliko je ljudi oko mene!
Koliko je ljudi koje znam!
A niko u zlo sa mnom da krene!
Niko kome mogu život da dam...


Koliko me osmeha svakodnevno sreće!
Koliko je onih što pozdrave me!
A, opet, niko za mene neće
da čuje kad bude - ništa, ili sve!


Koliko imam dobrih želja!
Za druge bih sve da dam!
Ali nigde pravih prijatelja!
Oduvek i zauvek sam sam...