Sunday, January 27, 2008

Odluka (Sv. Save)

Krst u zlatu,
ili zlato u krstu?
Dane bez brige
ili veru čvrstu?
Monaške odore
il' kraljevske plašte?
Gole kamene odaje
ili dvorske bašte?

Plemić sa slugama
ili Božji sluga?
Kratko ratno vojevanje
ili večna zasluga?
Svetost žitnog hleba,
il' bogati pir?
Viteške ratne igre,
il' nebeski mir?

Manastirske knjige
ili dvorske lude?
Da nudim sve Bogu
ili meni sve da nude?
Sa verom u krst
ili bez vere u ljude...?
Tu dileme nema,
pa nek' bude šta bude!

Odluka je pala,
nema pogovora!
Spremimo se hitro,
uskoro će zora.
Zarad višeg cilja
na tajni put se mora.
Hajde, dobri kaluđeri,
daleko je Sveta Gora...

// Ova pesma je osvojila prvo mesto na konkursu posvećenom Svetom Savi.

Wednesday, January 16, 2008

Gavrani

Gavran crni nad kućom kruži... Sleće.
Još jedan to čini. I treći u nizu.
Još jedan par očiju sunca više videti neće.
Trenutak je sve duži... A zora je blizu.

Graktanje ptice pod kožu uranja.
Trnci struje telom. Krv se hladi...
Još jedan par očiju neće prestati da sanja.
A crna se ptica toplom dušom sladi...

Monday, January 7, 2008

Srećan Božić!

Hristos se rodi!