Friday, December 11, 2009

O ljudskom poreklu

U suštini životinja,
mada neke čudne rase.
Samo trun razlike tinja,
a preti da skroz ugasne.

Ne znasmo da mož' da bude,
da postoji jedna osovina,
jednaka za majmune i ljude,
do teorije Darvina.

No, postoji tanka nit,
slaba mala tanka struna,
koja potpuno, u biti,
razdvaja nas od majmuna.

Za razliku od čoveka,
majmuni su ponosni sa pravom,
jer se, još od pamtiveka,
razlikuju po razumu zdravom.

:: napisana 06.12.2003.
:: korigovana danas, 11.12.2009.