Sunday, April 17, 2011

Oj, Nikšićko...

Oj, Nikšićko pivo smeđe,
pio sam te malo ređe...
A sad objavljujem javno,
od sada te pijem stalno!

:))

:: 16.04.2011.

1 comment:

Igrice said...

To kralju!!! Samo pivo