Wednesday, April 2, 2008

Ah, ta biologija

Anatomija,
antropologija,
fiziologija,
higijena...
Baš je gadna ova biologija!
Čeka me svake srede,
svakog petka,
podmukla kao hijena.

Homo sapiens, hominidae,
primati, sisari, hordati...
Ko bi to sve mogao znati,
ko sve to da zapamti?

Citoplazma, ćelije, tkiva splet,
jedro, jedarce sa hromozomima...
Sve dublje zalazim u mikro svet...
Koliko li tih pojmova ima?

Interfaza, metafaza,
anafaza, telofaza,
hipofiza, analiza...
Sve to treba da se uči
podrobno, izbliza.

Adolescencija,
delikvencija,
pušenje - gušenje,
endemija, pandemija...
Koliko samo ima tih lekcija!
Baš je zamorno ovo učenje.

"Skratite malo pojmove ove!",
reći će svaki đak.
"Loše utiču na senzitivne nerve,
koru velikog, i na mali mozak!"

1 comment:

Spartak said...

Davno je mozak digo ruke od tebe :D
ps.Stara prica, uvek vojska prica o skracenju i ... ;)